ROCZNIKI:

 

Autor:
Mielnik Krzysztof

Tytuł:
God as a source of the power of blessing. The biblical bases and meaning in priesthood’s ministry

Title:
God as a source of the power of blessing. The biblical bases and meaning in priesthood’s ministry

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/3, 2017, s. 19-35

Słowa klucze:
Bóg, Jezus, Duch Święty, błogosławieństwo, błogosławić, sakramenty, kapłaństwo, kapłan.

Keywords:
God, Jesus, Holy Spirit, blessing, to bless, sacraments, priesthood, priest

Artykuł do pobrania: