ROCZNIKI:

 

Autor:
Ryszka-Komarnicka Anna

Tytuł:
‘... and therefore the Lord increased this her beauty ...’ (Judith 10:4) – the beauty of Judith in Italian oratorios of the Baroque

Title:
‘... and therefore the Lord increased this her beauty ...’ (Judith 10:4) – the beauty of Judith in Italian oratorios of the Baroque

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/3, 2017, s. 275-289

Słowa klucze:
Księga Judyty, barokowa muzyka, oratorium włoskie, dramma per musica, kobiece piękno, scena przed lustrem

Keywords:
Book of Judith, Baroque music, Italian oratorio, dramma per musica, woman’s beauty, mirror scene

Artykuł do pobrania: