ROCZNIKI:

 

Autor:
Rabiej Jan

Tytuł:
The sacred in beauty of the building space for meditation, prayer and liturgy

Title:
The sacred in beauty of the building space for meditation, prayer and liturgy

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/3, 2017, s. 261-273

Słowa klucze:
architektura sakralna, sacrum, piękno, światło, kolor

Keywords:
sacral architecture, the sacred, beauty, light, colour

Artykuł do pobrania: