ROCZNIKI:

 

Autor:
Młyńska Elżbieta

Tytuł:
Painting Françoise Bürtz at the confluence of modernity and sacrum

Title:
Painting Françoise Bürtz at the confluence of modernity and sacrum

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/3, 2017, s. 237-259

Słowa klucze:
awangarda francuska, ikonografia wschodnia, syntezy teologiczne, model w sztuce, sacrum

Keywords:
French avant garde, eastern iconography, theological synthesis, model in art, sacrum

Artykuł do pobrania: