ROCZNIKI:

 

Autor:
Łucka Robert

Tytuł:
One of the ways to the architectonic sacrum

Title:
One of the ways to the architectonic sacrum

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/3, 2017, s. 213-220

Słowa klucze:
język, fenomenologia, filozofia dialogu, filozofia spotkania

Keywords:
language, phenomenology, philosophy of dialogue, philosophy of encounter

Artykuł do pobrania: