ROCZNIKI:

 

Autor:
Lorent Leszek

Tytuł:
Percussion considerations of the Passion of the Lord

Title:
Percussion considerations of the Passion of the Lord

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/3, 2017, s. 191-211

Słowa klucze:
pasja, Stanisław Moryto, perkusja, droga

Keywords:
passion, Stanisław Moryto, drums, road

Artykuł do pobrania: