ROCZNIKI:

 

Autor:
Grzegorczyk Anna

Tytuł:
The beauty of an icon as absolute cognition

Title:
The beauty of an icon as absolute cognition

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/3, 2017, s. 175-190

Słowa klucze:
humanistyka mądrościowa, poznanie absolutne, poznanie metaracjonalne, poznanie ikoniczne, obecność, doświadczenie religijne i estetyczne, ikona-słowo, ikona-obraz, ikona dźwięk, ikona-prawda, argument kalokagatyczny

Artykuł do pobrania: