ROCZNIKI:

 

Autor:
Zatyka Marcin

Tytuł:
Towards Catholic Action in pre-war Poland. Creating new one on traditional bases

Title:
Towards Catholic Action in pre-war Poland. Creating new one on traditional bases

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/3, 2017, s. 163-173

Słowa klucze:
Kościół Katolicki, Akcja Katolicka, Polska, laikat, Stolica Apostolska

Keywords:
Catholic Church, Catholic Action, Poland, lay people, Holy See

Artykuł do pobrania: