ROCZNIKI:

 

Autor:
Sosnowski Tomasz

Tytuł:
The role of faith and Church in the implementation of fatherhood in the opinion of three generations of fathers (communication from the research)

Title:
The role of faith and Church in the implementation of fatherhood in the opinion of three generations of fathers (communication from the research)

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/3, 2017, s. 151-161

Słowa klucze:
Kościół, ojcostwo, pokolenie, wiara, rodzina

Keywords:
Church, fatherhood, generation, faith, family

Artykuł do pobrania: