ROCZNIKI:

 

Autor:
Dzikiewicz Daniel

Tytuł:
The verse of Gen 1, 1: a subordinate or principal clause? A Contribution to the Discussion on the Syntax of the First Sentence of the Hebrew Bible

Title:
The verse of Gen 1, 1: a subordinate or principal clause? A Contribution to the Discussion on the Syntax of the First Sentence of the Hebrew Bible

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/3, 2017, s. 9-18

Słowa klucze:
Księga Rodzaju, syntaksa, zdanie nadrzędne, zdanie podrzędne, kontekst, stworzenie, chaos, niewola babilońska

Keywords:
Book of Genesis, syntax, sentence superior, subordinate clause, context, creation, chaos, Babylonian captivity

Artykuł do pobrania: