ROCZNIKI:

 

Autor:
Jakubowska Emilia, Olek-Redlarska Zofia

Tytuł:
Civic and Social Competences and the Patriotic Education of Small Children

Title:
Civic and Social Competences and the Patriotic Education of Small Children

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/2, 2017, s. 141-159

Słowa klucze:
kompetencje społeczne i obywatelskie, patriotyzm, edukacja wczesnoszkolna

Keywords:
social competence, civic competence, patriotism, early childhood education

Artykuł do pobrania: