ROCZNIKI:

 

Autor:
Kramkowska Emilia

Tytuł:
Sad Senility: Domestic Violence Against the Elderly

Title:
Sad Senility: Domestic Violence Against the Elderly

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/2, 2017, s. 125-140

Słowa klucze:
starość, ludzie starzy, relacje rodzinne, przemoc w rodzinie, pomoc społeczna

Keywords:
old age, the elderly, family relations, domestic violence, social welfare

Artykuł do pobrania: