ROCZNIKI:

 

Autor:
Jasiński Marek

Tytuł:
The Psychological Difficulties of Adapting to the Aging Process

Title:
The Psychological Difficulties of Adapting to the Aging Process

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/2, 2017, s. 111-123

Słowa klucze:
starość, psychoanaliza, terapia behawioralno-poznawcza, zmienne osobowościowe

Keywords:
old age, psychoanalysis, cognitive-behavioral therapy, personality changes

Artykuł do pobrania: