ROCZNIKI:

 

Autor:
Dakowicz Lidia, Dakowicz Andrzej

Tytuł:
Marital Satisfaction: A Psychological and Pedagogical Analysis of the Social Competence of Spouses

Title:
Marital Satisfaction: A Psychological and Pedagogical Analysis of the Social Competence of Spouses

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/2, 2017, s. 97-109

Słowa klucze:
powodzenie małżeństwa, kompetencje społeczne, sytuacje intymne, ekspozycja społeczna, asertywność, klimat życia rodzinnego

Keywords:
marital success, social competence, intimate situations, social exposure, assertiveness, family atmosphere

Artykuł do pobrania: