ROCZNIKI:

 

Autor:
Bortkiewicz Paweł

Tytuł:
I Continue to Enjoy Life: The Threatened Value of Old Age and the Discovery of Its Meaning

Title:
I Continue to Enjoy Life: The Threatened Value of Old Age and the Discovery of Its Meaning

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/2, 2017, s. 81-95

Słowa klucze:
starość, etyka jakości życia, etyka wartości życia, sens życia, Jan Paweł II

Keywords:
old age, ethics, quality of life, value of life, meaning of life, John Paul II

Artykuł do pobrania: