ROCZNIKI:

 

Autor:
Piecyk Mariusz

Tytuł:
Ecumenical Dialogue Between Baptists and Catholics in France

Title:
Ecumenical Dialogue Between Baptists and Catholics in France

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/2, 2017, s. 57-80

Słowa klucze:
ekumenizm, baptyści, katolicy, dialog, Francja, Maryja

Keywords:
ecumenism, Baptists, Catholics, dialogue, France, Mary

Artykuł do pobrania: