ROCZNIKI:

 

Autor:
Budniak Józef

Tytuł:
A Half-Century of Catholic-Lutheran Dialogue (1967-2017)

Title:
A Half-Century of Catholic-Lutheran Dialogue (1967-2017)

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/2, 2017, s. 41-56

Słowa klucze:
katolicy, luteranie, dialog, ekumenizm, reformacja

Keywords:
Catholics, Lutherans, dialogue, ecumenism, Reformation

Artykuł do pobrania: