ROCZNIKI:

 

Autor:
Syczewski Tadeusz

Tytuł:
The Liturgical Feasts, Celebrations, Devotions, and Popular Piety of the Easter Season in the Roman Catholic Diocese of Drohiczyn, Poland

Title:
The Liturgical Feasts, Celebrations, Devotions, and Popular Piety of the Easter Season in the Roman Catholic Diocese of Drohiczyn, Poland

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/2, 2017, s. 23-39

Słowa klucze:
liturgia, pobożność ludowa, uroczystość, święta, Wielkanoc

Keywords:
liturgy, popular piety, devotions, celebrations, feasts, Easter

Artykuł do pobrania: