ROCZNIKI:

 

Autor:
Tołwińska Bożena

Tytuł:
Do Pedagogy Students Perceive Collaboration as Valuable?

Title:
Do Pedagogy Students Perceive Collaboration as Valuable?

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/2, 2017, s. 191-207

Słowa klucze:
kształcenie pedagogiczne, student, współpraca w grupie, szkoła ucząca się

Keywords:
pedagogical formation, student, group collaboration, school of learning

Artykuł do pobrania: