ROCZNIKI:

 

Autor:
Krzywosz Maciej

Tytuł:
The Miraculous Sensibility of Two Twentieth-Century Polish Visionaries: Servant of God Rozalia Celakówna and Sr. Wanda Boniszewska

Title:
The Miraculous Sensibility of Two Twentieth-Century Polish Visionaries: Servant of God Rozalia Celakówna and Sr. Wanda Boniszewska

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/2, 2017, s. 177-190

Słowa klucze:
religijność kobiet, wrażliwość mirakularna, religijność mirakularna, cuda, objawienia prywatne, Rozalia Celakówna, Wanda Boniszewska

Keywords:
female religiosity, miraculous sensibility, miracles, private revelations, Rozalia Celakówna, Wanda Boniszewska

Artykuł do pobrania: