ROCZNIKI:

 

Autor:
Kienig Anna

Tytuł:
Modern Technology as the New Context of Child Development: Opportunities and Threats

Title:
Modern Technology as the New Context of Child Development: Opportunities and Threats

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/2, 2017, s. 161-176

Słowa klucze:
kontekst rozwoju, nowe technologie, dzieciństwo, technologie informacyjno-komunikacyjne: możliwości i zagrożenia

Keywords:
context of development, new technologies, childhood, ICT, opportunities, threats

Artykuł do pobrania: