ROCZNIKI:

 

Autor:
Powichrowski Tomasz, Mnich Tomasz

Tytuł:
The Sacrament of Holy Orders and the New Metropolitan’s Ingress of Archbishop Tadeusz Wojda, SAC into the Cathedral of Białystok

Title:
The Sacrament of Holy Orders and the New Metropolitan’s Ingress of Archbishop Tadeusz Wojda, SAC into the Cathedral of Białystok

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/2, 2017, s. 7-22

Słowa klucze:
biskup, święcenia, archidiecezja, Białystok, metropolia

Keywords:
bishop, ordination, Białystok, metropolis, archdiocese

Artykuł do pobrania: