ROCZNIKI:

 

Autor:
Zadroga Adam

Tytuł:
Methodological Premises of the Ethics of Social Entrepreneurship: From the Perspective of the Teachings of the Catholic Church

Title:
Methodological Premises of the Ethics of Social Entrepreneurship: From the Perspective of the Teachings of the Catholic Church

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/1, 2017, s. 141-151

Słowa klucze:
przedsiębiorczość społeczna, etyka normatywna, aksjologia, katolicka nauka społeczna

Keywords:
social entrepreneurship, normative ethics, axiology, Catholic social teaching

Artykuł do pobrania: