ROCZNIKI:

 

Autor:
Makowski Paweł Adam

Tytuł:
In the Light of John Paul II’s Teaching: Diplomacy’s Moral Duty is Respect for Human Rights

Title:
In the Light of John Paul II’s Teaching: Diplomacy’s Moral Duty is Respect for Human Rights

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/1, 2017, s. 111-139

Słowa klucze:
prawa człowieka, dyplomacja, Jan Paweł II

Keywords:
human rights, diplomacy, John Paul II

Artykuł do pobrania: