ROCZNIKI:

 

Autor:
Cieślińska Barbara

Tytuł:
Hospitality and the Migration Crisis

Title:
Hospitality and the Migration Crisis

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/1, 2017, s. 93-110

Słowa klucze:
kryzys migracyjny, wzory gościnności, chrześcijaństwo, islam

Keywords:
migration crisis, hospitality patterns, Christianity, islam

Artykuł do pobrania: