ROCZNIKI:

 

Autor:
Wojtkun Jarosław

Tytuł:
Archbishop Zygmunt Zimowski’s Contribution to Shaping Health Care as a Guardian and Servant of Life

Title:
Archbishop Zygmunt Zimowski’s Contribution to Shaping Health Care as a Guardian and Servant of Life

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/1, 2017, s. 65-79

Słowa klucze:
choroba, służba, życie

Keywords:
disease, illness, service, life

Artykuł do pobrania: