ROCZNIKI:

 

Autor:
Smykowski Krzysztof

Tytuł:
Theological and Moral Aspects of Vegetarianism

Title:
Theological and Moral Aspects of Vegetarianism

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/1, 2017, s. 53-64

Słowa klucze:
prawa zwierząt, teologia moralna, weganizm, wegetarianizm, zwierzęta

Keywords:
animal rights, moral theology, veganism, vegetarianism, animals

Artykuł do pobrania: