ROCZNIKI:

 

Autor:
Proniewski Andrzej

Tytuł:
Interreligious Dialogue in Jesus Christ

Title:
Interreligious Dialogue in Jesus Christ

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/1, 2017, s. 21-40

Słowa klucze:
religia, dialog międzyreligijny, chrześcijaństwo, judaizm, islam, hinduizm, buddyzm

Keywords:
religion, interreligious dialogue, Christianity, Judaism, Islam, Hinduism, Buddhism

Artykuł do pobrania: