ROCZNIKI:

 

Autor:
Królak Stanisław M.

Tytuł:
The Episcopal Ministry of Reverend Kazimierz Świątek (1914-2011)

Title:
The Episcopal Ministry of Reverend Kazimierz Świątek (1914-2011)

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/1, 2017, s. 189-210

Słowa klucze:
pasterz, biskup, posługa, kerygma, ewangelizacja, duchowe dewastacje, komunizm, odbudowa Kościoła, potrzeby wiernych, Pińsk, Mińsk-Mohylew

Keywords:
shepherd, bishop, ministry, kerygma, evangelization, spiritual desolation, communism, rebuilding of the Church, the needs of the faithful, Pińsk, Mińsk-Mohilev

Artykuł do pobrania: