ROCZNIKI:

 

Autor:
Kasabuła Tadeusz

Tytuł:
Appointing Canonical Prebendaries in the Vilnius Cathedral Chapter During the 14th-18th Centuries

Title:
Appointing Canonical Prebendaries in the Vilnius Cathedral Chapter During the 14th-18th Centuries

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/1, 2017, s. 171-188

Słowa klucze:
Wielkie Księstwo Litewskie, Wilno, diecezja wileńska, katedra, kapituła katedralna, prałat, kanonik, koadiutor, patronat, ius patronatus, prebenda

Keywords:
Grand Duchy of Lithuania, Vilnius, Diocese of Vilnius, cathedral, cathedral chapter, prelate, canon, coadjutor, patron, ius patronatus, prebendary

Artykuł do pobrania: