ROCZNIKI:

 

Autor:
Szczepkowska Marzena

Tytuł:
Mary as a Sign of God’s Mercy Toward Women and the World

Title:
Mary as a Sign of God’s Mercy Toward Women and the World

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/1, 2017, s. 153-169

Słowa klucze:
Maryja, Matka Boga, Boże Miłosierdzie, Wcielenie, macierzyństwo, geniusz kobiecy, egzegeza biblijna

Keywords:
Mary, Mother of God, Divine Mercy, Incarnation, feminine genius, motherhood, biblical exegesis

Artykuł do pobrania: