ROCZNIKI:

 

Autor:
Kieżel Bogusław

Tytuł:
Orishas in Cuban Santería According to Nelson Marcos Aboy Domingo

Title:
Orishas in Cuban Santería According to Nelson Marcos Aboy Domingo

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/1, 2017, s. 7-20

Słowa klucze:
Santeria kubańska, orisze, kult, bóstwa, religie afroamerykańskie, Nelson Marcos Aboy Domingo

Keywords:
Cuban Santería, Orishas, cult, African-American religions, Nelson Marcos Aboy Domingo

Artykuł do pobrania: