ROCZNIKI:

 

Autor:
Lipiec Dariusz

Tytuł:
The implications of the teaching of Pope Francis for youth ministry during World Youth Day in Krakow

Title:
The implications of the teaching of Pope Francis for youth ministry during World Youth Day in Krakow

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/2, 2016, s. 137-147

Słowa klucze:
Franciszek, Światowe Dni Młodzieży, duszpasterstwo młodzieży

Keywords:
Francis, World Youth Day, youth ministry

Artykuł do pobrania: