ROCZNIKI:

 

Autor:
Zadykowicz Tadeusz

Tytuł:
Moral boundaries of beauty

Title:
Moral boundaries of beauty

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/2, 2016, s. 125-135

Słowa klucze:
piękno, dobro, moralność

Keywords:
beauty, goodness, morality

Artykuł do pobrania: