ROCZNIKI:

 

Autor:
Koptas Rafał

Tytuł:
Church in the live and teaching of theologian Stanislaw Piotrowski

Title:
Church in the live and teaching of theologian Stanislaw Piotrowski

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/2, 2016, s. 95-104

Słowa klucze:
eklezjologia, miłość do Kościoła, natura i misja Kościoła, Zbudowany na skale, wspólnota, Stanisław Piotrowski, katecheza

Keywords:
ecclesiology, love for the Church, nature and mission of the Church, Built on the Rock, community, Stanislaw Piotrowski, catechesis

Artykuł do pobrania: