ROCZNIKI:

 

Autor:
Zając Marian

Tytuł:
A quarter-century-old publication of the Catechism of the Catholic Church in the context of Polish catechesis

Title:
A quarter-century-old publication of the Catechism of the Catholic Church in the context of Polish catechesis

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/2, 2016, s. 39-53

Słowa klucze:
Katechizm Kościoła Katolickiego, katecheza, uwarunkowania polskie

Keywords:
Catechism of the Catholic Church, catechesis, Polish conditionings

Artykuł do pobrania: