ROCZNIKI:

 

Autor:
Zakrzewski Grzegorz

Tytuł:
Andrzej Napiórkowski OSPPE, Kościół w Maryi. Maryja w Kościele, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II – Wydawnictwo Jedność, Kraków – Kielce 2016, 215 s.

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/2, 2016, s. 253-255

Artykuł do pobrania: