ROCZNIKI:

 

Autor:
Skłodowski Bogdan

Tytuł:
La « pédagogie de la mémoire » de Jean-Paul II sur la base de son premier voyage apostolique en Pologne (1979)

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/2, 2016, s. 19-38

Słowa klucze:
Jan Paweł II, pierwsza podróż apostolska do Polski, pedagogia pamięci, polskie dziedzictwo religijne, historia chrześcijaństwa w Polsce

Keywords:
John Paul II, the first apostolic journey to the Polish, pedagogy of memory, Polish religious heritage, the history of Christianity in Poland

Artykuł do pobrania: