ROCZNIKI:

 

Autor:
Wyszowadzki Władysław

Tytuł:
Andrzej Franciszek Dziuba, biskup łowicki. Jedyny Bóg. Z nauczania pasterskiego 2013-2014,Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2015, 336 s.

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/2, 2016, s. 249-252

Artykuł do pobrania: