ROCZNIKI:

 

Autor:
Kalniuk Jan

Tytuł:
Andrzej A. Napiórkowski OSPPE, Maryja jest piękna. Zarys mariologii i maryjności, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydawnictwo Naukowe, Kraków [2016], 280 s.

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/2, 2016, s. 239-242

Artykuł do pobrania: