ROCZNIKI:

 

Autor:
Kwiatkowski Damian

Tytuł:
The priest, the acolyte and the lay man determined, if necessary, as the ministers of Holy Communion

Title:
The priest, the acolyte and the lay man determined, if necessary, as the ministers of Holy Communion

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/2, 2016, s. 207-229

Słowa klucze:
szafarz Komunii św., akolita, szafarz nadzwyczajny, wiatyk, uprawnienie

Keywords:
minister of Holy Communion, acolyte, extraordinary minister, Viaticum, authorization

Artykuł do pobrania: