ROCZNIKI:

 

Autor:
Krakowski Kamil

Tytuł:
La figura ed i compiti processuali del Vescovo diocesano nel processo matrimoniale secondo la riforma del Papa Francesco

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/2, 2016, s. 189-205

Słowa klucze:
papież Franciszek, proces małżeński, biskup diecezjalny, sędzia, nieważność małżeństwa, processus brevior, reforma

Keywords:
Pope Francis, the process of marriage, the diocesan Bishop, judge, nullity of marriage, processus brevior, reform

Artykuł do pobrania: