ROCZNIKI:

 

Autor:
Gierałtowski Tomasz

Tytuł:
A few words about the difficulties in the procedure for nullitas matrimonii and the Metropolitan Court in Bialystok

Title:
A few words about the difficulties in the procedure for nullitas matrimonii and the Metropolitan Court in Bialystok

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/2, 2016, s. 179-188

Słowa klucze:
proces kanoniczny, strony w postępowaniu kanonicznym, świadek w postępowaniu kanonicznym, stwierdzenie nieważności, Archidiecezjalny Sąd Metropolitalny w Białymstoku

Keywords:
canonical process, party in the canonical proceedings, witness in the canonical proceedings, nullity of marriage, Archdiocesan Metropolitan Court in Bialystok

Artykuł do pobrania: