ROCZNIKI:

 

Autor:
Pyźlak Grzegorz

Tytuł:
Marriage as a vocation

Title:
Marriage as a vocation

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/2, 2016, s. 161-178

Słowa klucze:
powołanie małżeńskie, powołanie człowieka do istnienia, powołanie do miłości, powołanie do relacji sakramentalnej, powołanie do przekazywania życia, powołanie do wspólnoty i komunii osób, powołanie do apostolatu, powołania do świętości

Keywords:
vocation of marriage, calling man to existence, vocation to love, vocation to the sacramental relationship, vocation for procreation, vocation to community and to the communion of persons, vocation to the apostolate, call to holiness

Artykuł do pobrania: