ROCZNIKI:

 

Autor:
Olszewski Mieczysław

Tytuł:
Preaching the Gospel...

Title:
Preaching the Gospel...

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/2, 2016, s. 149-159

Słowa klucze:
Papież Franciszek, Światowe Dni Młodzieży, teorie społeczeństwa, nowa ewangelizacja, nowe ruchy kościelne

Keywords:
Pope Francis, World Youth Days, theories of society, new evangelization, new ecclesial movements

Artykuł do pobrania: