ROCZNIKI:

 

Autor:
Mąkosa Paweł

Tytuł:
State school as an entity providing Catholic Religious Education?

Title:
State school as an entity providing Catholic Religious Education?

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/2, 2016, s. 7-18

Słowa klucze:
edukacja religijna, nauczanie religii, religia w państwowym systemie oświaty

Keywords:
Religious Education, religious instruction, religion in the state education system

Artykuł do pobrania: