ROCZNIKI:

 

Autor:
Frykowski Janusz Adam

Tytuł:
Dzieje parafii unickiej pw. Kuźmy i Damiana w Klątwach do 1875 roku

Title:
The History of the Saints Cosmas and Damian Uniate parish in Klatwy until 1875

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/1, 2016, s. 103-126

Słowa klucze:
parafia, cerkiew, uposażenie, paroch, unici, utensylia

Keywords:
parish, Orthodox church, endowment, paroch (parish priest), Uniates, utensilis

Artykuł do pobrania: