ROCZNIKI:

 

Autor:
Rzeszowski Wojciech

Tytuł:
Formacja ludzka w przygotowaniu do kapłaństwa

Title:
Human formation in preparation for the priesthood

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/1, 2016, s. 39-47

Słowa klucze:
przygotowanie do kapłaństwa, formacja ludzka, dojrzałość ludzka a realizacja powołania, seminarium duchowne

Keywords:
preparation for the priesthood, human formation, human maturity and realization of vocation, spiritual seminary

Artykuł do pobrania: