ROCZNIKI:

 

Autor:
Podhajski Maksym

Tytuł:
Богословская антропология по учению митрополита Сурожского Антония (1914-2003)

Title:
The theological anthropology in the teachings of Metropolitan Anthony of Sourozh (1914-2003)

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/1, 2016, s. 27-37

Słowa klucze:
antropologia, antropologia teologiczna, Metropolita Antoni Suroski (1914-2003)

Keywords:
anthropology, theological anthropology, Metropolitan Anthony of Sourozh (1914-2003)

Artykuł do pobrania: