ROCZNIKI:

 

Autor:
Korziński Ireneusz

Tytuł:
Podmiotowość prawna dziecka nienarodzonego

Title:
Legal subjectivity of an unborn child

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/1, 2016, s. 15-25

Słowa klucze:
podmiotowość prawna, status osoby, zapłodnienie in vitro

Keywords:
legal status, status of being a person, in vitro fertilization

Artykuł do pobrania: